Ústredný zväz židovských náb. obcí

Pripomíname si výročie SNP - vyhlásenie predsedu ÚZŽNO

29.08.2022

Slovenské národné povstanie jasne ukázalo, že nie všetci občania vojnového Slovenska podľahli demagogickému vábeniu ľudáckej vlády. Tej vlády, ktorá sa submisívne plazila pred Hitlerom a doma rabovala majetok vlastných občanov, odnímala im ľudské práva, ponižovala ich, degradovala, väznila a objednávala nákladné vagóny do vyhladzovacích táborov. 

Od samotného počiatku voči zločineckému režimu existoval, okrem zahraničného, aj odboj vnútroštátny - občiansko-demokratický, sociálny a aj vojenský. Nie všetci ľudia podľahli zvrhlej politike výhod pre podporovateľov režimu, ktorý neváhal, hrubo manipulovať ľuďmi a dokonca zneužiť meno božie na ospravedlnenie svojich zámerov.

Zažívame dobu, keď sa politici, ktorí sa dlhé roky vydávali za ochrancov odkazu SNP, z egoistických dôvodov bratajú s jeho odporcami.

Dnes je deň, keď všetci demokraticky zmýšľajúci občania musia jasne týmto politikom ukázať, že sa zahrávajú s ohňom. Popierajú základné princípy slovenskej štátnosti a vysmievajú sa tým ľuďom, ktorí si želajú žiť v demokratickej a najmä hodnotovo orientovanej spoločnosti.

Richard Duda
predseda Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku