Ústredný zväz židovských náb. obcí

Po rekonštrukcii ožije interiér seneckej synagógy

28.08.2022

Po kompletnej rekonštrukcii ožije aj interiér seneckej synagógy. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ju v minulosti kúpil od Ústredného zväzu židovských obcí (ÚZŽNO) za symbolické euro. Zámerom tejto operácie bola snaha oboch strán vdýchnuť synagóge nový život. Zdá sa, že sa to podarí. 

Synagóga sa stane miestom, kde sa odkaz minulých generácií predstaví tej súčasnej. V rámci pilotnej časti spolupráce medzi BSK a ÚZŽNO vytvoril Židovský kultúrny inštitút Ústredného zväzu unikátnu expozíciu prezentujúcu kultúrne dedičstvo seneckých Židov. Bude súčasťou budúcej inštitúcie, ktorá vznikne s cieľom expozíciu prevádzkovať

Ani predtým, ako sa celý projekt naplno spustí, nie je židovský Senec a jeho odkaz opomínaný. Európsky deň židovskej kultúry je ideálnou príležitosťou pripomenúť si bohatý odkaz komunity, ktorá mestu a jeho okoliu priniesla mnoho. Boli súčasťou spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života mesta a vytvorili v ňom zvláštnu, neopakovateľnú atmosféru.

11. septembra 2022 budete mať monosť navštíviť židovský cintorín, vypočuť si rabínske slovo rabína Mišu Kapustina, ale hlavne zoznámiť sa s dlhoročným výskumom seneckej židovskej histórie.

Tešíme sa na Vás.

Maroš Borský
riaditeľ Židovského kultúrneho inštitútu