Ústredný zväz židovských náb. obcí

SLOVENSKO

Zo Židovskej náboženskej obce v Žiline sme dostali túto potešujúcu rekapituláciu ich záslužných aktivít.

Oživiť, vysvetliť či priblížiť fungovanie významnej ješivy v Galante dnešnému človeku, to bol jeden z cieľov prednášky Józsefa C.Lenárta, študenta Židovskej univerzity v Budapešti, ktorá odznela v nedeľu 6. novembra 2022 v Galante.

SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA MACCABI pripravuje športový TÍM zo Slovenska na zimné hry WINTER GAMES 2023. Uskutočnia sa od 02.01. - 09.01.2023.

Jeden z tohtoročných posledných príjemných letných dní tvoril 11. septembra scenériu tradičnej tryzny za obete holokaustu z Nitry a okolia na židovskom cintoríne na sídlisku Klokočina. Zišli sme sa vzdať úctu obetiam vojnového besnenia, ktorých popol nespočíva v rodnej zemi. Na pozvanie Židovskej náboženskej obce v Nitre prišli mnohí, z mesta, z...

V roku 2021 sa prvýkrát uskutočnila celoslovenská spomienková tryzna "Nezabudnutí susedia". Zapojilo sa do nej 64 miest a obcí, ktoré si pripomenuli obete, záchrancov a zároveň smutné 80. výročie prijatia židovského kódexu. Sme presvedčení, že silné posolstvo, ktoré v sebe nesie toto podujatie s časom nevyprchá.

Poohliadnime sa za spomienkovým podujatím k Pamätnému dňu obetí holokaustu a rasového násilia na Rybnom námestí v Bratislave. Troch organizátorov (Ústredný zväz židovských obcí, ŽNO Bratislava a Múzeum židovskej kultúry) potešila prítomnosť troch najvyšších ústavných činiteľov, ministrov, poslancov a diplomatov ako aj najvyšších predstaviteľov...

Po kompletnej rekonštrukcii ožije aj interiér seneckej synagógy. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ju v minulosti kúpil od Ústredného zväzu židovských obcí (ÚZŽNO) za symbolické euro. Zámerom tejto operácie bola snaha oboch strán vdýchnuť synagóge nový život. Zdá sa, že sa to podarí.

Ústredný zväz židovských obcí na Slovensku sa stará o desiatky židovských cintorínov. Financuje ich kosenie, opravu, obnovu. Sme vďační všetkým, ktorí v tejto záslužnej práci pomáhajú.

S predsedom ÚZŽNO sa zhováral Branislav Balogh a vyšiel v dvojtýždenníku Bojovník. V rozhovore sa dozviete napríklad aj to, či je Slovensko antisemitské, či slovenskí Židia pociťujú podporu štátu Izrael alebo aj to, čo s politikmi, ktorí koketujú s fašistami.