Ústredný zväz židovských náb. obcí

POZVÁNKY

Srdečne vás pozývame na naozaj nekaždodenné podujatie.- rekreačné. Volá sa OD SYNAGÓGY KU KOSTOLU, organizujú ho spoločne kresťania a Židia. Uskutoční sa 16. septembra a nevyžaduje schopnosti Petra Sagana, len priemernú cyklistickú kondičku, vhodnú na rekreačnú cyklistiku, otvorenú myseľ a dobrú náladu. Ešte vždy sa môžete prihlásiť na...

Európa si každoročne druhý augustový deň pripomína Pamätný deň rómskeho holokaustu. Celkový počet Rómov a Rómok, ktorí sa stali obeťami druhej svetovej vojny sa odhaduje na 250 000 až 500 000 osôb. Ich presný počet nie je známy. Počas existencie slovenského štátu boli Rómovia a Rómky perzekuovaní na základe svojej etnicity.