Ústredný zväz židovských náb. obcí

VYHLÁSENIA ÚZŽNO

Slovenské národné povstanie jasne ukázalo, že nie všetci občania vojnového Slovenska podľahli demagogickému vábeniu ľudáckej vlády. Tej vlády, ktorá sa submisívne plazila pred Hitlerom a doma rabovala majetok vlastných občanov, odnímala im ľudské práva, ponižovala ich, degradovala, väznila a objednávala nákladné vagóny do vyhladzovacích táborov.

s veľkým zármutkom sme prijali správu o konci pozemskej púte kardinála Jozefa Tomka. Nielen rímskokatolícka cirkev, ale aj celé Slovensko stráca jednu z najžiarivejších osobností ostatných desaťročí. Právom je kardinál Tomko považovaný za tých niekoľko Slovákov, ktorí ovplyvnili chod svetových dejín. Všetci sme hrdí na jeho životný príbeh.