Ústredný zväz židovských náb. obcí

Príhovor predsedu ÚZŽNO na spomienkovom koncerte v Múzeu holokaustu v Seredi

11.09.2022

Začiatkom septembra si sériou podujatí pripomíname obete holokaustu a rasového násilia. Každoročne sa na spomienkových slávnostiach zopakuje jedna a tá istá veta - spomínajme, aby sa história nezopakovala. Preto som si položil otázku - môžu sa hrôzy holokaustu zopakovať?

Verím, že v rovnakej podobe a v rovnakom rozsahu nie. Obavy mám však z toho, že sa k moci môžu dostať politici s podobným zmýšľaním ako tí, ktorí mašinériu holokaustu spustili a zrealizovali. Moje obavy plynú zo stavu dnešnej spoločnosti. V porovnaní s krajinami s historicky zakorenenými zásadami demokracie a právneho štátu máme na Slovensku problémy s priveľkou rozkolísanosťou hodnotového rebríčka. Nedobrý príklad ukazujú politici, ale ani my, bežní občania, nie sme bez viny. Máme tendenciu prechovávať sympatie k populistom, konáme stádovito a bez hlbšej úvahy a - najmä- volíme seberovných. Do politiky pretláčame naše zrkadlové obrazy. Ak si však my samy netrúfame do politiky ísť, prípadne sme pohodlní prevziať zodpovednosť za veci verejné, voľme nielen odvážnejších ale aj nadanejších, šikovnejších a múdrejších ako sme my. Tak na čele nášho štátu bude stáť ozajstná elita národa, ktorej úprimnou prioritou bude školstvo, pretože sa nebude báť vzdelaných a kriticky mysliacich voličov.

Verím, že to nie je utópia.

Kým sa tak stane, všemožne podporujme inštitúcie, ktoré sa snažia o vzdelávanie a kultivovanie všetkých generácií na Slovensku, najmä tej mladej. Preto by som rád poďakoval múzeu holokaustu, jeho vedeniu a všetkým jeho zanieteným zamestnancom. Pre vás nie je pamätný deň obetí holokaustu len jeden deň v roku, pre vás je taký každý jeden pracovný deň. Robíte skvelú prácu a preto vám týmto vzdávam úprimnú a hlbokú poklonu.

                                                                                                                                                                  Richard Duda