Ústredný zväz židovských náb. obcí

Pozvánka: Kladenie vencov - Medzinárodný deň rómskeho holokaustu

02.08.2022

Európa si každoročne druhý augustový deň pripomína Pamätný deň rómskeho holokaustu. Celkový počet Rómov a Rómok, ktorí sa stali obeťami druhej svetovej vojny sa odhaduje na 250 000 až 500 000 osôb. Ich presný počet nie je známy. Počas existencie slovenského štátu boli Rómovia a Rómky perzekuovaní na základe svojej etnicity.

V priebehu utorka, 2. augusta sa uskutoční viacero spomienkových podujatí. V Rimavskej Sobote na jedno z nich pozýva  Opre Roma Slovensko. Kladenia vencov pri príležitosti Medzinárodného dňa rómskeho holokaustu - Porajjmos. Uskutoční sa 2. augusta 2022 v Rimavskej Sobote o 15:00 pri Židovskom pomníku. 

Spomienka na obete rómskeho holokaustu sa uskutoční 2. augusta 2022 aj vo Fiľakove na námestí Hrdinov od 18:00.

Záštitu nad Pietnym aktom prevzali:

  • Ing. Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských obcí na Slovensku
  • spoločnosť Tauris a.s., Rimavská Sobota