Ústredný zväz židovských náb. obcí

Projekt Nezabudnutí susedia

15.09.2022

V roku 2021 sa prvýkrát uskutočnila celoslovenská spomienková tryzna "Nezabudnutí susedia". Zapojilo sa do nej 64 miest a obcí, ktoré si pripomenuli obete, záchrancov a zároveň smutné 80. výročie prijatia židovského kódexu. Sme presvedčení, že silné posolstvo, ktoré v sebe nesie toto podujatie s časom nevyprchá.

Naopak, veríme, že sa stane tradíciou, v ktorej budeme spoločne pokračovať. Pretože to, čo sa stalo, by nemalo byť zabudnuté. Iba keď si budeme pripomínať zlo a straty minulosti, budeme bližšie k tomu, aby hrozné myšlienky, ktoré plodili tieto činy už nemohli v našej spoločnosti nikdy prevládnuť. Aj keď nemôžeme všetkým obetiam dať mená, prajeme si, aby boli pre nás nezabudnutí. Pretože každý z nich bol kedysi niekoho susedom.

                                                                                                                                          Jozef Klement, organizátor

Ako dopadli Nezabudnutí susedia v roku 2022

Aj tento rok sa skupina organizátorov snažila spropagovať podujatie po celom Slovensku. Oslovili zástupcov rímskokatolíckej a evanjelickej cirkvi, aktivistov a zástupcov miestnych samospráv. Väčšina z 12 židovských náboženských obcí sa zapojila do iniciatívy a zorganizovali vo svojich mestách, pri pamätníkoch obetí holokaustu, svoje spomienkové podujatia. Ďakujeme obciam v Trenčíne, Dunajskej Strede, Galante, Košiciach, Žiline, Rimavskej Sobote.