Ústredný zväz židovských náb. obcí

Letná škola židovsko-kresťanských štúdií je za nami

22.07.2022

Prvý ročník Letnej školy židovsko-kresťanských štúdií je úspešne za nami. Je súčasťou židovsko-kresťanského dialógu. Dialóg vedie k poznaniu. A poznanie je tou najlepšou štartovacou plochou zmierovacieho procesu a následného porozumenia. Stovky rokov sa otrocky opakovali stereotypy a klišé bez toho, aby došlo k hlbšiemu, intelektuálnemu a vedeckému výkladu slov a slovných spojení, nad rámec ich prvoplánového významu. Práve účastníci a účastníčky letnej školy sú protagonistami týchto procesov, ktoré sa, skôr či neskôr, musia prejaviť aj v zmýšľaní bežných ľudí.

"V rámci programu odzneli vo veľmi priateľskej atmosfére viaceré hodnotné prednášky o interpretácii Svätého písma v judaizme a v kresťanstve. Ďalej odzneli prednášky doplnené diskusiami o ranocirkevnej interpretácii Svätého písma, o rabínskej literatúre a o židovskom práve, o kultúrnom dedičstve ako o médiu dialógu a o súčasnom stave židovsko-kresťanských vzťahov. Účastníci sa tiež dozvedeli, ako napríklad biblisti, rabíni a cirkevní otcovia vysvetľujú žalm 150 a debatovali o postave gréckokatolíckeho biskupa blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča, spravodlivého medzi národmi," uviedol jeden z prednášajúcich a zároveň aj organizátorov Miloš Lichner.

Zo Židovskej náboženskej obce v Žiline sme dostali túto potešujúcu rekapituláciu ich záslužných aktivít.

Oživiť, vysvetliť či priblížiť fungovanie významnej ješivy v Galante dnešnému človeku, to bol jeden z cieľov prednášky Józsefa C.Lenárta, študenta Židovskej univerzity v Budapešti, ktorá odznela v nedeľu 6. novembra 2022 v Galante.

SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA MACCABI pripravuje športový TÍM zo Slovenska na zimné hry WINTER GAMES 2023. Uskutočnia sa od 02.01. - 09.01.2023.