Ústredný zväz židovských náb. obcí

Pripomenuli si pamiatku obetí holokaustu

27.06.2022

V Galante a Dunajskej Strede sme si dnes pripomenuli pamiatku na obete holokaustu. V oboch mestách tvorili Židia pred vojnou minimálne polovicu miestnej populácie. Obe komunity boli známe svojou bohatou rabínskou tradíciou a konzervatívnym judaizmom. V Dunajskej Strede je pochovaný veľký učenec Jehuda Aszád (1796 - 1866) a z Galanty pochádzal prvý ortodoxný vrchný rabín Jeruzalema Jozef Cvi Duschinsky (1867 - 1948).Ani na jednom mieste nechýbal Richard Duda predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku a miestny predsedovia obcí Vojtech Fahn (Galanta) a Józsi Jozef Schwartz (Dunajská Streda). 

Modlitbu za mŕtvych predniesli rabíni Baruch Myers (Galanta) a David Adri (Dunajská Streda). Nechýbal ani Eitan Levon, veľvyslanec štátu Izrael na Slovensku, ako ani členovia okolitých židovských obcí a predstavitelia miest. V GA na čele s primátorom Petrom Paškom a v DS s primátorom Zoltánom Hájasom.

Najdôležitejšiu úlohu mali preživší holokaust, ktorí boli hlavnými aktérmi zapaľovania sviec za obete.Zároveň sa po roku vztyčovali aj náhrobné kamene pre zosnulých členov obcí. V Galante tak učinili nedávno za Viliama Leichta (syn Iggy Leicht) a v Dunajskej Strede za Tibora Kornfelda. Tibor bol dlhoročným predsedom židovskej obce v Dunajskej Strede a pri jeho hrobe sa okrem rodiny a početnej verejnosti zišli aj rabíni Péter Deutsch z Budapešti a izraelský rabín David Adri, ktorý pôsobí pri Ústrednom zväze židovských náboženských obcí na Slovensku.

Martin Korčok
riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi

Zo Židovskej náboženskej obce v Žiline sme dostali túto potešujúcu rekapituláciu ich záslužných aktivít.

Oživiť, vysvetliť či priblížiť fungovanie významnej ješivy v Galante dnešnému človeku, to bol jeden z cieľov prednášky Józsefa C.Lenárta, študenta Židovskej univerzity v Budapešti, ktorá odznela v nedeľu 6. novembra 2022 v Galante.

SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA MACCABI pripravuje športový TÍM zo Slovenska na zimné hry WINTER GAMES 2023. Uskutočnia sa od 02.01. - 09.01.2023.